Omplacering/fodervärd


Omplacering

När man är uppfödare är det inte alltid man kan ha kvar de katter som man använt i sin uppfödning, orsakerna kan vara många. Någon katt kanske inte trivs i grupp längre utan vill leva ett mer stillsamt liv när den blivit lite äldre. Det kan också vara så att en kastrerad avelshona eller avelshane som mist sin rangordning skapar osämja i gruppen istället, då behöver denne komma till ett hem där den får vara 'högsta hönset'! Det är även så att eftersom katter inte är flockdjur så mår de bättre om de kan vara i en mindre grupp, ensamma eller bara två katter. En katt har mest behov av sällskap upp till den är 2 år. efter 2 år har man sett att katten gärna lever ensam.

Maine Coon är en ganska sällskaplig katt som verkar trivas när det finns sällskap, antingen i form av en annan katt eller en hund som tycker om katter.

Många tror att en omplaceringskatt är helt gratis men så är det inte. Dock så är rätt hem det viktigaste för oss, men då man tar över en fd avelskatt så är det lite kostnader framöver man måste tänkta på. Dessa kostnader är för de hälsotester som ska göras framöver på den tidigare avelskatten. Ofta är det 1-2 HCm tester, samt kastrering. 

Ring gärna om ni funderar på att ta hand om en omplaceringskatt, vi är världens enklaste människor att prata med😊.


Foder katt

Vad betyder det? Vad innebär det att vara fodervärd?

Hos oss är den stora skillnaden kopplat till könet av katt, läs nedan.


Vi ser långsiktigt på vårt avelsarbete och strävar efter att få fram så rastypiska och friska linjer som möjligt. När det föds riktigt lovande kattungar så vill vi gärna ha en chans att använda några av dessa för vår fortsatta avel, om de passerar alla hälsotester u.a.

Ibland kan det vara som så att vi tyvärr inte har möjlighet att ha obegränsat med kissar hemma, detta pga av flera anledningar. Dels vill vi att varje katt ska kunna få den uppmärksamhet, gos och kärlek som den förtjänar. Men även för att katter inte är direkt anpassade för att leva i större grupper. Konsekvenser av stora kattgrupper blir ökat smittryck, ökad stress, ökad risk för osämja mm. Detta är något vi vill undvika, och det är där som en fodervärd kommer in i bilden.

Vad innebär det att vara fodervärd?


En foderkatt innebär en hel del jobb. Att vara fodervärd åt en katt från Ulltrollets innebär att katten bor hos fodervärden, men vi äger katten under en bestämd tidsperiod. Efter x antal kullar, eller senast när tidsperioden går ut, övergår katten utan kostnad i fodervärdens ägo (kastrerad). 

Hur mycket vi än känner varandra är det mycket viktigt att vi har ett avtal och noga gå igenom vad det innebär att ha hand om en katt på foder. Det är viktigt att i förhand vara helt överens om hur kniviga situationer som kan uppstå ska lösas, samt ha detta nerskrivet på papper. Detta är en grundläggande trygghet för både oss och för fodervärden.

Att vara fodervärd innebär en hel del förpliktelser, men även rättigheter, som finns reglerade i det fodervärdsavtal som skrivs. Nedan tar jag upp några av dessa punkter. 

 

•Så länge fodervärden håller sig till vad vi kommit överens om i fodervärdsavtalet (exempelvis att inte låta katten träffa andra fertila katter etc) har vi inte rätt att ta tillbaka katten innan tiden har löpt ut, dvs fodervärden behöver inte vara rädd för att ”förlora” sin katt.

 

•Så länge som vi är ägare till katten står vi för kattens alla försäkringar och samtliga kostnader som uppstår på grund av avel och utställning. Fodervärden står för den vanliga försäkringen.

 

•Fodervärden betalar ”vardagskostnader” som t.ex mat, sand, avmaskning , vaccinationer, leksaker samt veterinärkostnader, upp till självrisken, om inte besöket har med avel och utställning att göra.


•Vi står för hälsotester fram tills den dagen kattens tas ur avel. Efter det står den nya ägaren för vidare tester.

 

 

Fodervärd åt hona eller hane


Hona

En hona får normalt sin kull hos fodervärden. En kattkull innebär mycket jobb, och det är en förutsättning att den som är intresserad av att vara fodervärd är engagerad och tycker det är roligt med en kattkull. Kattungarna är vårt ansvar. Vi ser till så att du får all hjälp du behöver, ser till så att allt går i fas med vaccinationer, registrering osv. Vi väljer ut köpare.

Fodervärden får alltså räkna med att vi kommer och hälsar på regelbundet under kattungarnas uppväxt. Fodervärden måste dock vara beredd på att passa/ev ta semester de dagar då födseln är planerad.


 

Hane

Att vara fordervärd åt en hane innebär att man får vara beredd på att uppfödaren/vi lånar hem honom för parning. Det brukar oftast handla om att hanen ska få lämna 1-5 kullar. Om det inte finns någon intressant hona tillgänglig så kan det funderas över att chipkastrera hanen. 

Att han katten pratar eller jamar mycket, är inget skäl att chipkastrera. Om hanen inte strilar så vill vi helst att han är fertil, MEN kattens välående går före. Det kan även hända att hanen chipkastreras mer än en gång. Dialog och tydlighet är grunden till ett bra samarbete.


När hanen är "klar" kastreras han. Det kan innebära en del anpassningar när man ska ha en fertil hane i hushållet. Han kan i värsta fall börja urinmarkera samt börja ropa efter honor. Hans urin kommer även att börja lukta starkare i samband med att han börjar bli fertil. Om det är så att hanen börjar strila och vi har en hona som vi inväntar löp, så kan hanen flytta hem till oss tillfälligt. Det är inte meningen att en fodervärden ska stå ut med en stinkande strilande hankatt hemma!

 

Det är viktigt att man är införstådd med vad det innebär att vara fodervärd, så fråga hellre en gång för mycket. Inga frågor är dumma! 😊.

Om du efter att ha läst ovanstående information fortfarande är intresserad och vill veta mer om vad det skulle innebära att bli fodervärd åt en katt från Ulltrollets, får du mer än gärna skicka ett mail för en förutsättningslös diskussion! 


Att vi inte skrivit ut antal kullar är olika från situation till situaion.Detta kommer vi överrens om i det specifika fallet.