Planer

                           

                       Parning 2021

Till sommaren 2021/höst 2021 och vår 2022 finns planer. 


In summer 2021 and autumn 2021 we have plans.


 For interest please write us at: katter@ulltrollets.se                                        

                           

                             Parning vår 2021


Planer finns för Ulltrollets Nomine
Vinter /vår 2021

Planer finns, de kommer presenteras längre fram